О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                             гр.Варна,        .10.2019 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на                                    октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

         ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                   НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев ч.в.т.д. №638 по описа на съда  за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.23, ал.3 ГПК.

С определение №433/08.10.2019 год., постановено по в.ч.гр.д.№284/2019 год., постановено от Председателя на съда е прекратено производството по делото и същото е изпратено по компетентност на ВАС за постановяване изпращането му за разглеждане от друг равен по степен съд, на основание чл.23, ал.3 ГПК поради отвод на всички съдии от състава на ОС - Разград.

Съдът съобрази, че разглеждането на делото в ОС – Разград е невъзможно поради отстраняване на всички съдии. На основание чл.23, ал.3 ГПК делото следва да бъде изпратено за разглеждане на ОС – Силистра, равен по степен на ОС – Разград от същия апелативен район.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОСТАНОВЯВА частната жалба – предмет на образуваното в.ч.гр.д.№284/2019 год. по описа на ОС – Разград да бъде разгледана от ОС – Силистра.

 

Препис от определението да се изпрати за сведение на ОС – Разград.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: