О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                    

                        691

 

                 гр.Варна, 15.10.2015г.

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на двадесет и първи октомври, през две хиляди и петнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ С.

ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

ДАРИНА МАРКОВА

като разгледа  докладваното от съдия Женя Димитрова в.ч.т.д. № 673 по описа на съда  за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 ГПК, образувано по частна жалба вх.No-21916/10.07.2015 година от В.Д.С., ЕГН-**********, чрез процесуалните си представители срещу определение No-2120/11.06.2015 година, постановено по т.д.59 по описа за 2014 година на Варненски окръжен съд, с което е оставена без уважение молба вх.No-21512/24.07.2014 година от В.Д.С. за изменение на решение 619/16.06.2014 година, постановено по т.д.59 по описа за 2014 година на Варненски окръжен съд, в частта за разноските.

При проверка допустимостта на подадената частна жалба, съдът констатира следното:

Жалбата е подадена по пощата, като към жалбата липсва приложено доказателство за заплатена държавна такса в размер на 15 лева по сметка на Варненски апелативен съд, както и липсва върнато съобщение до страната, поради което администриращият съд не е изпълнил задължението си да администрира надлежно жалбите.

Делото следва да бъде върнато на администриращия съд за прилагане на отрязъка от съобщението до жалбоподателя, с оглед преценката на нейната допустимост, както и за задължаване на жалбоподателя да представи доказателства за заплатена държавна такса в размер на 15 лева по сметка на Варненски апелативен съд, като след изпълнение на процедурата по администриране на жалбата, същата да се изпрати на Варненски апелативен съд за произнасяне.

    Водим от горното, съдът

 

                 О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д. № 673/15г. на ВнАС и ВРЪЩА на ОС-Варна за администриране на жалбата съобразно дадените по-горе указания.

    Определението не подлежи на обжалване.

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:              ЧЛЕНОВЕ: