ОПРЕДЕЛЕНИЕ

636

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  08.10.2013 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* П*

          ЧЛЕНОВЕ: З* З*

                     П* Х*

 

като разгледа докладваното от съдия В.П* ч.т.д.№ 683 по описа за 2013 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е молба с характер на частна жалба от М.А.Г. – представител на работници и служители срещу определение № 163/12.08.13 г. на Окръжен съд – Търговище по т.д.№ 58/2010 г., с което е отказано възлагането на недвижим имот – производствено - търговски обект „А*” на  наддавача О* М* А* от гр. Търговище.

Частната жалба е недопустима.

Подалото частната жалба лице не е нито участник в търга - наддавач, нито длъжник и няма право да обжалва посочения по-горе съдебен акт, който отделно от това не подлежи на обжалване. Съгласно чл.717з, ал.3 - ТЗ само постановлението за възлагане, издадено от съда /а не и отказът му да издаде такова постановление/, може да се обжалва пред апелативния съд от участвалите в търга и от длъжника. Ето защо производството по делото следва да се прекрати като недопустимо.

Водим от това, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по т.д. № 683/13 г. по описа на АС –Варна.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.