О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

771………, Гр.Варна, …19.11.……… 2014 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, ІІІ състав, в закрито заседание на 18.11.2014 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

ЧЛЕНОВЕ: Р*С*

П* Х*

 

Като разгледа докладваното от съдията Х* в.ч.т.д.№ 694 по описа на съда за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК, образувано по постъпила частна жалба от С* И* 2006 ЕООД гр.София, чрез адв. Д. ***, против разпореждане № 10788/14.10.14 г. по т.д.№ 651/14 г. по описа на ВОС, с което е върната частна жалба против определение за прекратяване на производството по делото, на основание чл.130 ГПК.

Въззивният съд констатира, че не са изпълнени всички действия във връзка с администриране на жалбата и изпращането й на въззивния съд, а именно – липсват доказателства за внасяне на дължимата по делото държавна такса по обжалването, в размер на 15 лв.

Ето защо производството по делото следва да бъде прекратено и делото да се върне на ВОС за окомплектоване на преписката с доказателства по чл.261 ал.1 т.4 ГПК, след изпълнение на процедурата по чл.262 ГПК, към която препраща чл.278 ал.4 ГПК.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.т.д.№ 694/14 г. по описа на АС – Варна и ВРЪЩА делото на ВОС за окомплектоване на преписката с доказателства по чл.261 ал.1 т.4 ГПК, след изпълнение на процедурата по чл.262 ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: