ОПРЕДЕЛЕНИЕ

776/18.12.2018

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 18.12.2018 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 697по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от М.И.К. *** срещу определение №3886/01.11.2018 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. №1282/2016 г., с което е оставена без уважение молбата му за отмяна на наложена му трета по ред глоба в размер на 5000 лв в качеството му на управител на „Сано и Пи си“ ЕООД /н/-гр.Варна, с прекратени правомощия.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Данните по делото сочат без всякакво съмнение, че съхранител на цялата търговска и счетоводна документация, както и на наличните парични средства, на несъстоятелното дружество е именно частният жалбоподател. Това се потвърждава и от признанието му в жалбата, че същата е огромна по обем, както и от приложения имейл до синдика за съвместното й описване. Съдът по несъстоятелността многократно е приканвал жалбоподателя да предаде документацията и касовата наличност на синдика на дружеството, който е представляващ дружеството в условията на обявяване на същото в несъстоятелност. Управителят с прекратени правомощия е продължил да не изпълнява задължението си по чл.640-ТЗ да даде необходимото съдействие от страна на длъжника, като осуетява по този начин производството по несъстоятелност и застрашава възможността за попълване на масата на несъстоятелността от синдика, евентуално-от кредитори на несъстоятелността в предвидения в ТЗ едногодишен срок от откриване на производството. Това оправдава налагането му на последователни глоби по чл.640, ал.2 - ТЗ в максимален размер от по 5000 лв с оглед мотивирането му към изпълнение на нормативното задължение за съдействие на съда и синдика.

Определението е правилно, поради което следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №3886/01.11.2018 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. №1282/2016 г., с което е оставена без уважение молбата на М.И.К. *** за отмяна на наложена му трета по ред глоба в размер на 5000 лв в качеството му на управител на „Сано и Пи си“ ЕООД /н/-гр.Варна, с прекратени правомощия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.