О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

829………

 

гр. Варна, 11.12.……… 2015 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито заседание на единадесети ноември, през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 ДАРИНА МАРКОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия ДИМИТРОВА ч.т.д. № 810 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Производството е по реда на чл.274, ал.2, пр.2 ГПК, образувано по касационна частна жалба вх.No-7096/06.11.2015 година от „ГАЛА 96” ООД срещу определение No-917/22.10.2015 година, постановено по в.ч.гр.д.No-655 по описа за 2015 година на Добрички окръжен съд, с което е оставена без разглеждане като недопустима частната въззивна жалба на „ГАЛА 96” ООД срещу разпореждане No-334 от 11.09.2015 година на Добрички районен съд по ч.гр.д.299/2015 година , с което е върнато възражение срещу издадената заповед No-41/21.01.2015 година по чл.410 ГПК и прекратено производството по делото.

Частният жалбоподател твърди в жалбата си, че определението е неправилно, тъй като е налице интерес от обжалване на разпореждането за връщане при издадена заповед за изпълнение по чл.410 ГПК. Моли въззивният съд да отмени обжалваното определение.

При проверка допустимостта на подадената частна жалба, съдът констатира следното:

Частната жалба е подадена с придружена държавна такса, като сумата е внесена по сметка на Върховен касационен съд, поради което подадената частна жалба се явява без заплатена държавна такса по сметка на Варненски апелативен съд. Не е връчен препис от частната жалба на ответната страна. Производството по чл.274 ГПК е двустранно, поради което препис от частната жалба следва да бъде връчен на ответната страна за отговор.

Производството по ч.т.д.810/2015 година следва да бъде прекратено, а делото върнато на администриращия съд, който да администрира жалбата като даде указания на жалбоподателя да представи доказателства за внесена държавна такса в размер на 15 лева по сметка на Варненски апелативен съд, както и препис от частната жалба за връчване на ответната страна.

         Водим от горното, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д. № 810/15г. на ВнАС и ВРЪЩА на Добрички окръжен съд за администриране на жалбата, след което да се върне на Варненски апелативен съд.

         Определението не подлежи на обжалване.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: